Instruktáž Cipové karty
Instruktáž Cipové karty

Potvrzuji tímto, že jsem byl rádne obeznámen s provozem verejného zarízení k plnení vzduchu umísteného na adrese: Campingplatz Föttinger Seefeld 14 A-4853 Steinbach / Attersee. Je mi známo, že se jedná o samoobslužné plnicí zarízení zarízení bez obsluhy, provozované na Cipové karty, s pocítadlem impulzu a na 1 € -mince.

více informací

mehr dazuSuche
NEWS
Tauchermuseum

Tauchermuseum - in Arbeit

mehr dazu

Ausbildungszentrum - Attersee
Hermann Kadasch
  Konsulent der O.Ö.Landesregierung für das Sportwesen
Seefeld 14, A- 4853 Steinbach a. Attersee
Tel.: 0664 - 513 50 50
E-Mail: kadasch@aon.at